ÚVOD

Slovensko je ako atlét s nadpriemerným talentom, ktorý vzhľadom na podpriemerné úsilie podáva len priemerný výkon.

Náš prieskum tiež zistil, že v roku 2011 prispel internet do slovenského hospodárstva odhadom sumou 2,3 miliardy eur, čo predstavuje 3,3 % HDP. Prieskum o vplyve internetu na slovenskú ekonomiku prebehol v období od októbra do decembra 2011 a vy teraz môžete využiť jeho výsledky.

ŠTÚDIA

Čo sa dozviete?

  • Aký vplyv má internet na slovenskú ekonomiku?
  • Aké možnosti rastu prináša Slovensku?
  • Ako internet mení slovenské firmy a spotrebiteľov?

Na štúdiu Online šanca pre Slovensko sa vzťahujú autorské práva firmy BCG, z toho dôvodu je dokument zabezpečený proti prípadným úpravám či kopírovaniu. Štúdiu je možné šíriť v jej úplnom znení ako v tlačenom, tak aj v elektronickom formáte. V prípade záujmu o dodatočné informácie kontaktujte BCG na emailovej adrese BCG.Prague@bcg.com.